Platba bola prijatá!

 

O chvíľu ti príde potvrdzujúca správa na tvoj email.
Žiadosť spracujeme a na jej základe ti bude vystavená asistenčná karta.